MONITORING HACCP

MONITORING

Ochrona przed szkodnikami – Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników- jest ściśle powiązany z systemami jakości GMP(GHP) i HACCP a także IFS, BRC, AiB

W dobie ciągłego podnoszenia jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych każda firma produkująca, przetwarzająca czy sprzedająca/serwująca produkty żywnościowe powinna wdrożyć system zarządzania jakością HACCP.
 
Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne”, a wiec Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP), a co za tym idzie skuteczna i bezpieczna ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników- integrated pest management).
 
Proponujemy Państwu opracowanie i wdrożenie systemu ochrony przed szkodnikami tzw. PROGRAMU MONITOROWANIA i ZWALCZANIA SZKODNIKÓW wykorzystującego integrowane metody zwalczania szkodników IPM. IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne, w celu skutecznego i bezpiecznego zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.
 

Celem Programu Monitorowania i Zwalczania Szkodników jest zabezpieczenie obiektu przed:

 • owadami biegającymi
 • owadami latającymi
 • szkodnikami magazynowymi
 • gryzoniami
 • ptakami

                                  …… i utrzymanie obiektu w stanie wolnym od szkodników.
 
Monitoring polega na regularnym wykonywaniu działań w tym:

 • ustalenie i wywiad z koordynatorem, który pozostaje w stałym kontakcie z Firmą DDD
 • inspekcja wizualna przeprowadzana przez pracowników Naszej Firmy w czasie systematycznych wizyt roboczych
 • przegląd urządzeń monitorujących występowanie szkodników

 
Monitoring pozwala:

 • wykryć i zidentyfikować szkodniki
 • określić zasięg infestacji
 • oszacować wielkość populacji szkodnika

 
Identyfikacja szkodników pozwala zaplanować profilaktyczne zabiegi sanitarne/ szkodnikoszczelność i zastosować odpowiednie metody zwalczania konkretnych szkodników.
Podjecie decyzji o zwalczaniu następuje po stwierdzeniu obecności szkodników w obiekcie.
Stosowanie insektycydów czy rodentycydów w ochronie przed szkodnikami jest ostatecznym uzupełnieniem metod fizycznych, profilaktycznych i higienicznych. Zabiegi dezynsekcyjne i deratyzacyjne powinni wykonywać wyłącznie profesjonaliści-pracownicy firmy DDD, którzy koncentrują się na bezpieczeństwie pracowników zakładu i żywności, a jednocześnie potrafią dobrać właściwą metodę likwidacji szkodnika.
Zwalczanie szkodników w ramach Programu przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności przerywania pracy w danym obiekcie oraz w sposób bezpieczny dla ludzi.
Zabiegi interwencyjne zwalczania szkodników są elementem wdrożonego Programu. Po każdym zabiegu oceniana jest skuteczność zastosowanej metody, zabiegi zwalczające prowadzone są konsekwentnie do uzyskania oczekiwanych rezultatów.
 
STOSOWANE URZADZENIA MONITORUJĄCE (odpowiednio montowane, oznaczone i naniesione na plan obiektu):

 • detektory na owady biegające z atraktantem pokarmowym
 • pułapki feromonowe (agregacyjne i płciowe) na szkodniki magazynowe
 • karmniki deratyzacyjne
 • stacje żywo łowne – chwytacze gryzoni
 • lampy owadobójcze
 • siatki przeciw owadom i gryzoniom
 • zabezpieczenia przed ptakami (kolce, siatki)

 
Przy każdej inspekcji specjalista z Firmy DDD wykonuje:

 • czyszczenie z wymianą trutki/atraktantu w karmnikach deratyzacyjnych
 • kontrolę i wymianę detektorów na owady biegające i latające
 • wymianę lepów w lampach owadobójczych/czyszczenie tacy i rusztu bójczego w lampach rażących
 • usunięcie gryzoni z pułapek żywo łownych
 • dezynfekcję po padniętych gryzoniach
 • wypełnianie dokumentacji (wraz z wykresami aktywności szkodników).

 
Dokumentacja zawiera min:

 • Karty kontroli i skuteczności zwalczania szkodników
 • Instrukcje wewnętrznej kontroli szkodników( szkolenie w tym zakresie)
 • Protokoły z wykonywanych zabiegów, z utylizacji gryzoni.
 • Procedury zabezpieczenia przed szkodnikami
 • Plan obiektu z zaznaczonymi i opisanymi miejscami zamontowania urządzeń monitorujących aktywność szkodników
 • Wykaz stosowanych środków wraz z pozwoleniami MZ oraz Kartami Bezpieczeństwa
 • Kwalifikacje Naszej Firmy: dyplomy, certyfikaty i świadectwa z odbytych szkoleń
 • Nasza dokumentacja techniczna i stosowane techniki zatwierdzone są przez Stacje Sanitarno-epidemiologiczne i Inspekcję Weterynaryjną

 
 

MONITORING 2
Celem wdrożenia Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników jest stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków produkcji i obrotu żywności jak również farmaceutyków, produktów kosmetycznych etc.
Do współpracy zapraszamy firmy branży spożywczej, mięsnej, piekarniczej, cukierniczej, farmaceutycznej i inne zainteresowane właściwym zwalczaniem szkodników w ich obrębie, w których muszą być spełnione wysokie standardy jakości HACCP, IFS, BRC, AiB.
 
Pomagamy przy wdrażaniu systemu GMP/GHP i HACCP, organizujemy szkolenia i warsztaty techniczne dla samodzielnego wdrażania HACCP a także okresowe szkolenia pracowników z zakresu GMP/GHP i HACCP.
 
20 lat doświadczenia
rzetelne podnoszenie kwalifikacji
gwarancja skuteczności zabiegów
pomagamy przy wdrażaniu GMP/GHP i HACCP
najwyższe standardy jakości AiB, IFS, BRC
usługi prowadzimy na terenie całego kraju
serwis 24h dla stałych klientów
Chcesz umówić się na bezpłatny audyt
zamówić usługę / masz jakieś pytania
zadzwoń do nas

22 299 20 90
663 663 104
663 663 105

lub napisz
biuro@keder.pl